Úvod

EIA SERVIS s.r.o. je společnost, která od roku 1995 nabízí investorům v investiční výstavbě a státní správě komplexní služby a poradenství v oblasti životního prostředí. Dominantním předmětem naší činnosti je proces hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (tzv. proces EIA). Významnou část naší nabídky však zaujímají i další služby jako je například zpracování biologického hodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb., akustické studie či hodnocení vlivů na veřejné zdraví dle §19 odst.1 zákona č. 100/2001 Sb. V rámci naší odbornosti zajišťujeme pro Jihočeskou univerzitu semináře či vedení diplomových prací.

  • Proces hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb.
  • Hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle zákona č.183/2006 Sb.
  • Biologické hodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb.
  • Ochrana přírody dle zákona č. 114/1992 Sb. (plány péče, inventarizační průzkumy)
  • Hodnocení vlivů na veřejné zdraví dle §19 odst.1 zákona č. 100/2001 Sb.
  • Akustické studie
  • Odborné studie, monitoring
  • Pedagogická činnost
Foto_1 Foto_2 Foto_3